Jednoduché cvičení na odvedení pozornosti se hodí tehdy, když vás obtěžují vtíravé myšlenky nebo když ve vás začne nekontrolovaně narůstat pocit napětí a blíží se exploze, třeba v podobě příliš hlasitého a ne právě vybraného verbálního projevu. Jestliže tento proud emocí zachytíte včas (a to se lze naučit ), postupujte takto:

1) zaujměte pokud možno pohodlnou polohu vsedě

2) zaměstnejte svůj mozek předem připraveným programem.

Zde je pár tipů na onen program:

Zadívejte se z okna. Vidíte-li park, les nebo zahradu, představte si, že vám patří a že máte zahradníka, kterého je třeba zaúkolovat. Zamyslete se nad nedostatky (plevel, přerostlé keře…), nad celkovým uspořádáním a nad tím, jak prostředí zlepšit – co a kde nakoupit, co s tím udělat atp. Výsledkem bude analýza problémů včetně návrhu řešení nachystaná pro zahradníka.

Vidíte-li z okna silnici, udělejte něco podobného: je dostatečně široká, osvětlená, co chodníky, patníky, čáry, bezpečnost…? A jak to zlepšit?

Totéž můžete aplikovat na svou pracovnu – nábytek, uspořádání, osvětlení, teplota, hluk, vybavení přístroji… – co vyhovuje, co ne a co by mohl správce zlepšit – připravte mu plán.

Nebo to zkuste výhradně na bázi představivosti: zavřete oči a vybavte si známou cestu, kterou jezdíte nakupovat a vymyslete jinou trasu pro případ, že by tato byla neprůjezdná. Pak zkuste cestu do vedlejšího města nebo kamkoli jinam. Fantazie je v tomto ohledu nevyčerpatelná.

Stačí pár minut a dosáhnete odstupu od původní otravné myšlenky nebo stresující situace, která se díky tomu nevyhrotí, jak by se stalo, kdybyste v ní setrvali. Podobně lze využít relaxační dýchání.

inteligentní test osobnosti